Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków

zbiornik wodny pod ziemią

W naszej ofercie znajdą Państwo najnowocześniejsze rozwiązania – biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków – projektowane w odpowiedzi na wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2014 roku. Do ich eksploatacji używamy specjalnych środków dozujących PIX-112, pozwalających na redukcję fosforu znajdującego się w ściekach. Oczyszczalnia EKO-BIOCh jest nowocześniejszą i bardziej zaawansowaną wersją tradycyjnych biologicznych oczyszczalni ścieków EKO-BIO. Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Polkowic, Kłodzka, Lubina, Lubonia, Polanicy-Zdroju, Jeleniej Góry, Zgorzelca, Legnicypozostałych miejscowości w województwie dolnośląskim.

 

Jak wygląda biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków?

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna składa się z kilku komór:

  • komory denitryfikacji (podzielonej na dwie części),
  • komory nitryfikacyjnej,
  • komory osadu wtórnego.

Komora denitryfikacji pełni funkcję osadnika gnilnego. Dochodzi w niej do separacji tłuszczów i części stałych znajdujących się w ściekach oraz do procesu oczyszczania beztlenowego.

komorze nitryfikacyjnej zachodzi proces oczyszczania tlenowego dzięki obecności mechanicznie napowietrzanego złoża biologicznego szczepów bakterii tlenowych. Po jakimś czasie warstwa flory bakteryjnej odrywa się od podłoża i wraz z osadem przedostaje się do komory osadu wtórnego, skąd jest transportowana z powrotem do komory denitryfikacji. Wszystkie czynności zachodzące w oczyszczalni EKO-BIOCh są usprawniane dzięki nowoczesnej technologii: pompie mamutowej, dyfuzorom drobnopęcherzykowym, dmuchawie membranowej. Zgromadzony osad jest w całości zawracany, a oczyszczone ścieki są bezpiecznie wprowadzane do gruntu.