Oczyszczalnia z drenażem

Instalacja pod ziemią

Nasze oczyszczalnie z drenażem EKO-ODR są niezwykle cenione przez Klientów już od wielu lat. Spełniają one przepisy prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Zajmujemy się dystrybucją i montażem oczyszczalni z drenażem na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Jak działają oczyszczalnie z drenażem?

Oczyszczalnie z drenażem mają zbliżone działanie do urządzeń biologicznych EKO-BIO. Różnią się jednak charakterem procesów oczyszczania beztlenowego i tlenowego. W oczyszczalniach z drenażem zachodzą one w specjalnie wydzielonych sekcjach. W osadniku gnilnym dochodzi do oczyszczania beztlenowego, natomiast na drenażu rozsączającym dokonuje się proces oczyszczania tlenowego. Wszystkie czynności są w pełni przyjazne dla środowiska naturalnego.

 

Jakie są zalety oczyszczalni z drenażem?

Oczyszczalnie z drenażem są całkowicie ekologiczne – oczyszczona woda przedostaje się do wód gruntowych, nie wywołując żadnego zagrożenia dla środowiska. Co więcej, oczyszczalnie EKO-ODR są bezobsługowe, dlatego ich użytkowanie jest niezwykle komfortowe dla mieszkańców. Należy jednak pamiętać o regularnym wybraniu osadu z osadniku (powinno się to odbywać co dwa lata), wyczyszczeniu filtra (co pół roku) oraz uzupełnieniu bakterii (co dwa miesiące).

Obszar działalności naszej firmy obejmuje takie miejscowości, jak: